Каролина Куркова для Numéro Tokyo June 2013

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)  для Numéro Tokyo June 2013. Фотограф: Nino Muñoz.

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)

Karolina Kurkova, каролина куркова фото, фото каролины курковой

Каролина Куркова (Karolina Kurkova)